Groep / Code

Prestaties / omschrijvingen

Tarief

I

Consultatie en diagnostiek (C)A. Consulten


C001

Consult ten behoevevan een intake

€ 50.54

C002

Consultvoor een periodieke controle

€ 25.27

C003

Consult, niet zijnde periodiekecontrole

€ 25.27
B. Diagnostisch onderzoek


C010

Aanvullende medische anamnese na (schriftelijke) routinevragen

€ 25.27

C011

Uitgebreid onderzoek t.b.v.van een second opinion

€ 119.69

C012

Uitgebreid onderzoek t.b.v.vanhet integralebehandelplan

€ 119.69

C013*

Studiemodellen

€ 33.25

C014

Pocketregistratie

€ 39.90

C015

Parodontiumregistratie

€ 79.79

C016*

Maken en bespreken vaneen restauratieve proefopstelling

€199.48

C. Diversen


C020

Mondzorg aan huis

€ 19.95

C021

Toeslag avond, nacht enweekend uren (anw-uren)

€ 27.93*

Wanneer er een sterretje achter de code staat, dient rekening te worden gehouden met aanvullende materiaal en/of techniekkosten.