Groep / Code

Prestaties / omschrijvingen

Tarief

X

Chirurgische ingrepen (inclusief verdoving) (H)


a. Onderdeel A


H11

Trekken tand of kies

€  52.80

H16

Trekken volgende tand of kies, in dezelfde zitting en hetzelfde kwadrant

€  39.42

H21

Kosten hechtmateriaal

€   7.36

H26

Hechten weke delen

€  77.44

H50

Terugzetten/ terugplaatsen tand of kies, eerste element, exclusief wortelkanaalbehandeling

€  70.40

H55

Terugzetten/ terugplaatsen tand of kies, buurelement, exclusief wortelkanaalbehandeling

€  21.12

B. Onderdeel B


H90

Voorbereiding praktijkruimte ten behoeve van chirurgische verrichtingen vallend onder onderdeel B

€  70.40

H33

Hemisectie van een molaar

€  84.48

H34

Vrijleggen ingesloten tand of kies ter bevordering van de doorbraak

€  84.48

H35

Moeizaam trekken tand of kies, met mucoperiostale opklap

€  84.48

H36

Onderzoek ten behoeve van de indicatiestelling voor een autotransplantaat behandeling

€  77.44

H37*

Onderzoek ten behoeve van de uitvoering voor een autotransplantaat behandeling

€ 119.68

H38

Uitvoeren eerste autotransplantaat

€ 353.09
H39

Uitvoeren volgende autotransplantaat, in dezelfde zitting

€ 139.39

H40

Corrigeren van de vorm van de kaak, per kaak

€  63.36

H41

Verwijderen van het lipbandje of tongriempje

€  42.24

Wortelpuntoperatie per tandwortel


H42

Wortelpuntoperatie, per tandwortel, zonder afsluiting

€  84.48

H43

Wortelpuntoperatie, per tandwortel, met ante of retrograde afsluiting

€ 112.64

H44

Primaire antrumsluiting

€ 77.44

H59

Behandeling kaakbreuk, per kaak

€  98.56

Cyste-operatie


H60

Marsupialisatie

€  98.56 

H65

Primaire sluiting

€ 190.08

Correctie van het prothesedragende deel per kaak met bijbehorende weke delen


H70

Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., enkelzijdig per kaak

€  98.56

H75

Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., dubbelzijdig per kaak

€ 190.08

H80

Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, enkelzijdig per kaak

€ 133.76

H85

Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, dubbelzijdig per kaak

€ 225.28