Groep / Code

Prestaties / omschrijvingen

Tarief

X

Chirurgische ingrepen (inclusief verdoving) (H)


a. Onderdeel A


H11

Trekken tand of kies

€ 49.87

H16

Trekken volgende tand of kies, in dezelfde zitting en hetzelfde kwadrant

€ 37.24

H21

Kosten hechtmateriaal

€ 6.87

H26

Hechten weke delen

€ 73.14

H50

Terugzetten/ terugplaatsen tand of kies, eerste element, exclusief wortelkanaalbehandeling

€ 66.49

H55

Terugzetten/ terugplaatsen tand of kies, buurelement, exclusief wortelkanaalbehandeling

€ 19.95

b. Onderdeel B


H90

Voorbereiding praktijkruimte ten behoeve van chirurgische verrichtingen vallend onder onderdeel B

€ 66.49

H33

Hemisectie van een molaar

€ 79.79

H34

Vrijleggen ingesloten tand of kies ter bevordering van de doorbraak

€ 79.79

H35

Moeizaam trekken tand of kies, met mucoperiostale opklap

€ 79.79

H38

Uitvoeren eerste autotransplantaat

€ 331.34

H39

Uitvoeren volgende autotransplantaat, in dezelfde zitting

€ 131.66

H40

Corrigeren van de vorm van de kaak, per kaak

€ 59.84

H41

Verwijderen van het lipbandje of tongriempje

€ 39.90

Wortelpuntoperatie per tandwortel


H42

Wortelpuntoperatie, per tandwortel, zonder afsluiting

€ 79.79

H43

Wortelpuntoperatie, per tandwortel, met ante of retrograde afsluiting

€ 106.39

H44

Primaire antrumsluiting

€ 73.14

H59

Behandeling kaakbreuk, per kaak

€ 93.09

Cyste-operatie


H60

Marsupialisatie

€ 93.09

H65

Primaire sluiting

€ 179.53

Correctie van het prothesedragende deel per kaak met bijbehorende weke delen


H70

Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., enkelzijdig per kaak

€ 93.09

H75

Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., dubbelzijdig per kaak

€ 179.53

H80

Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, enkelzijdig per kaak

€ 126.34

H85

Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, dubbelzijdig per kaak

€ 212.78