Groep / Code

Prestaties / omschrijvingen

Tarief

VIII

Kronen en bruggen (R)


a. Inlays en kronen


R08*

Eénvlaks composiet inlay

€ 79.79

R09*

Tweevlaks composiet inlay

€ 152.94

R10*

Drievlaks composiet inlay

€ 199.48

R11*

Eénvlaksinlay

€ 119.69

R12*

Tweevlaksinlay

€ 186.18

R13*

Drievlaksinlay

€ 256.98

R14

Toeslag voor extra retentie bij het plaatsen van indirecte restauraties

€ 33.25

R24

Kroon

€ 292.57

R34*

Kroon op implantaat

€ 256.98

R29*

Confectiekroon

€ 59.84

R31

Opbouw plastisch materiaal

€ 66.49

R32*

Gegoten opbouw, indirecte methode

€ 66.49

R33*

Gegoten opbouw, directe methode

€ 132.99

b. Brugwerk


R40*

Eerste brugtussendeel

€ 199.48

R45*

Toeslag bij een conventionele brug voor elk volgende brugtussendeel in hetzelfde tussendeel

€ 99.74

R49

Toeslag voor brug op vijf- of meer pijlerelementen

€ 166.24

R50*

Metalen fixatiekap met afdruk

€ 33.25

R55*

Gipsslot met extra afdruk

€ 33.25

R60*

Plakbrug zonder preparatie

€ 119.69

R61*

Plakbrug met preparatie

€ 199.38

R65

Toeslag bij een plakbrug voor elk volgende brugdeel in hetzelfde tussendeel

€ 46.55

R66

Toeslag bij een plakbrug voor elke volgende bevestiging boven het aantal van twee

€ 26.60

c. Restauraties diversen


R67*

Plaatsen opbouw ten behoeve van implantaatkroon

€ 28.59

R70

Toeslag voor kroon onder bestaand frame-anker

€ 73.14

R71*

Vernieuwen porseleinen schildje, reparatie metalen/porseleinen kroon in de mond

€ 73.14

R74*

Opnieuw vastzetten niet plastische restauraties

€ 26.60

R75*

Opnieuw vastzetten plakbrug

€ 66.49

R76

Toeslag voor gegoten opbouw onder bestaande kroon

€ 33.25

R77

Moeizaam verwijderen van oud kroon- en brugwerk per (pijler) element

€ 33.25

R91*

Wortelkap met stift

€ 166.24

R92

Passen restauratieve proefopstelling in de mond

€ 89.77

d. Schildje van keramiek of kunststof


R78*

Schildje van keramiek of kunststof, zonder preparatie

€ 79.79

R79*

Schildje van keramiek of kunststof, met preparatie

€ 132.99

e. Temporaire voorzieningen


R80*

Tijdelijk kroon- en brugwerk, eerste tand of kies

€ 33.25

R85*

Tijdelijk kroon- en brugwerk, volgende tand of kies

€ 13.30

R90*

Gedeeltelijk voltooid werk

variabel

*

Wanneer er een sterretje achter de code staat, dient rekening te worden gehouden met aanvullende materiaal en/of techniekkosten.