Groep / Code

Prestaties / omschrijvingen

Tarief

VII

Wortelkanaalbehandelingen (E)


A. Onderzoek, diagnostiek en behandelplanning


E02

Uitgebreid wortelkanaalbehandeling consult

€  49.28

E03

Consult na tandheelkundig ongeval

€  38.72

B. WortelkanaalbehandelingPulpabehandeling met als doel behoud van vitaliteit


E60*

Geheel of gedeeltelijk weghalen van pulpaweefsel

€  56.32

Wortelkanaalbehandeling element met volgroeide wortelpunt, ongecompliceerd


E04

Toeslag voor kosten bij gebruik van roterende nikkeltitanium instrumenten

€  58.12

E13

Wortelkanaalbehandeling per element met 1 kanaal

€ 126.72

E14

Wortelkanaalbehandeling per element met 2 kanalen

€ 183.04

E16

Wortelkanaalbehandeling per element met 3 kanalen

€ 239.36

E17

Wortelkanaalbehandeling per element met 4 of meer kanalen

€ 295.68

E85

Elektronische lengtebepaling

€  17.60

E19

Insluiten calciumhydroxide of daarmee vergelijkbare desinfectans per element, per zitting

€  21.12

E66

Wortelkanaalbehandeling van melkelement

€  56.32

Toeslagen bij complicaties bij wortelkanaalbehandelingen


E51

Verwijderen van kroon of brug

€  42.24

E52

Moeilijke wortelkanaalopening

€  35.20

E53

Verwijderen van wortelstift

€  49.28

E54

Verwijderen van wortelkanaalvulmateriaal

€  35.20

E55

Behandeling dichtgeslibd of verkalkt wortelkanaal

€  35.20

E56*

Voortgezette behandeling bij weefselschade van de tandwortel

€  49.28

E57

Behandeling van element met uitzonderlijke anatomie

€  35.20

Apexificatieprocedure van element met onvolgroeide wortelpunt


E61

Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, eerste zitting

€  98.56

E62

Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, elke volgende zitting

€  63.36

E63*

Toeslag voor afsluiting met Mineral Trioxide Aggregate (MTA) of een vergelijkbaar biokeramisch materiaal

€  52.80

E64

Afsluiting van open wortelpunt

€  56.32

Initiële wortelkanaalbehandeling


E77

Initiële wortelkanaalbehandeling, eerste kanaal

€  70.40

E78

Initiële wortelkanaalbehandeling, elk volgend kanaal

€ 35.20

Bleken


E90

Inwendig bleken, eerste zitting

€  56.32

E95

Inwendig bleken, elke volgende zitting

€  21.12

E97*

Uitwendig bleken per kaak

€  88.00

Behandeling trauma-element


E40

Directe pulpa-overkapping

€  35.20

E42

Terugzetten van een verplaatst element na tandheelkundig ongeval

€  14.08

E43*

Vastzetten element d.m.v. een spalk na tandheelkundig ongeval

€  28.16

E44

Verwijderen spalk, per element

€   7.04


Microchirurgische wortelkanaalbehandelingen


E31

Snij-/ hoektand

€ 140.80

E32

Premolaar

€ 197.12

E33

Molaar

€ 253.44

E34*

Aanbrengen retrograde vulling

€  28.16

E36*

Het trekken van een element met re-implantatie

€  98.56

E37

Kijkoperatie

€   84.48

Opvullen van de pulpakamer en afsluiten van de kanaalingangen


E88

Opvullen van de pulpakamer en afsluiten van dekanaalingangen

€  70.40

Gebruik operatiemicroscoop


E86

Gebruik operatiemicroscoop bij wortelkanaalbehandeling

€  95.04

Gebruiksklaar maken van praktijkruimte


E87

Gebruiksklaar maken van praktijkruimte voor wortelkanaalbehandeling

€  70.40

*

Wanneer er een sterretje achter de code staat, dient rekening te worden gehouden met aanvullende materiaal en/of techniekkosten.