Groep / Code

Prestaties / omschrijvingen

Tarief

XIII

Implantaten (J)


J001

Overheadkosten implantaten, autotransplantaten en peri-implantitis chirurgie

€ 199.68

J002

Overheadkosten pre-implantologische chirurgie

€ 113.01

a. Onderzoek, diagnostiek en behandelplanning


J010

Onderzoek ten behoeve van de indicatiestelling voor de implantologische behandeling

€ 73.71

J011*

Onderzoek ten behoeve van de uitvoering van de implantologische behandeling

€ 113.40

J012*

Proefopstelling implantologie, 1-4 elementen

€ 85.05

J013*

Proefopstelling implantologie 5 of meer elementen

€ 170.09

J014

Implantaatpositionering op grond van CT-scan

€ 51.03

b. Technieken voor het vergroten van het botvolume in een aparte zitting voorafgaand aan implanteren


J020*

Ophoging bodem bijholte in een aparte zitting voorafgaand aan het implanteren, eerste kaakhelft

€ 272.15

J021*

Ophoging bodem bijholte in een aparte zitting voorafgaand aan het implanteren, tweede kaakhelft binnen een termijn van drie maanden

€ 170.09

J022*

Kaakverbreding en/of verhoging in een aparte zitting voorafgaand aan het implanteren, per kaak

€ 164.42

c. Technieken voor het vergroten van het botvolume in dezelfde zitting als het implanteren


J030*

Kaakverbreding en/of verhoging, per sextant, tijdens het implanteren

€ 96.39

J031*

Ophoging bodem bijholte, tijdens het implanteren

€ 147.42

J032*

Ophoging bodem bijholte orthograad, tijdens het implanteren

€ 68.04

d. Implantologische chirurgie


J040

Plaatsen eerste implantaat, per kaak

€ 259.68

J041

Plaatsen volgend implantaat, per kaak

€ 107.16

J042*

Plaatsen eerste tandvleesvormer (healing abutment)

€ 85.05

J043*

Plaatsen volgende tandvleesvormer (healing abutment)

€ 40.26

J044

Verwijderen implantaat

€ 37.42

J045

Moeizaam verwijderen implantaat

€ 187.10

J046

Vervangen eerste implantaat

€ 259.11

J047

Vervangen volgend implantaat

€ 107.16

J048

Chirurgische behandeling peri-implantitis, per sextant

€ 197.88

J049

Plaatsen van twee implantaten in de onderkaak voor een klikgebit

€ 577.75

e. Diversen


J050

Toeslag kosten boren voor eenmalig gebruik of toeslag kosten inzetstukken van een Implant Removal Set voor eenmalig gebruik

kostprijs

J051*

Aanbrengen botvervangers in extractie wond

€ 22.68

J052

Prepareren donorplaats

€ 153.08

J053

Toeslag esthetische zone, per kaakhelft

€ 76.54

J054

Bindweefseltransplantaat per donorplaats

€ 119.07

J055

Verkrijgen en verwerken van bloed tot een regeneratief biomateriaal middels een venapunctie

€ 127.57

J056*

Verwijderen gefractureerd abutment / occlusale schroef

€ 130.41

J057

Kosten implantaat

€ 366.12

J058

Bepaling stabiliteit implantaat middels ISQ meting

€ 11.34

J059

Grondig submucosaal reinigen implantaat

€ 26,65

J060*

Tijdelijke kroon op immediaat geplaatst implantaat

€ 294,83
f. Mesostructuur


J070*

Plaatsen eerste drukknop

€ 136.08

J071*

Plaatsen elke volgende drukknop

€ 39.69

J072*

Staaf tussen twee implantaten in dezelfde kaak

€ 232.46

J073*

Elke volgende staaf tussen implantaten in dezelfde kaak

€ 73.71

g. Prothetische behandeling na implantaten


J080*

Gelijktijdig plaatsen volledig kunstgebit en klikgebit

€ 583.99

J081*

Klikgebit in de onderkaak

€ 379.88

J082*

Klikgebit in de bovenkaak

€ 379.88

J083*

Omvorming tot klikgebit

€ 113.40

J084*

Omvorming tot klikgebit bij staven tussen twee implantaten

€ 147.42

J085*

Omvorming tot klikgebit bij staven tussen drie of vier implantaten

€ 170.09

J086*

Omvorming tot klikgebit bij staven tussen meer dan vier implantaten

€ 198.44

J087

Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande staven tussen twee implantaten

€ 96.39

J088

Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande staven tussen drie of vier implantaten

€ 124.74

J089

Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande staven tussen meer dan vier implantaten

€ 153.08

h. Nazorg implantologie


J090

Specifiek consult nazorg implantologie

€ 62.37

J091

Uitgebreid consult nazorg implantologie

€ 102.06

i. Prothetische nazorg


J100*

Opvullen zonder staafdemontage

€ 158.75

J101*

Opvullen met staafdemontage op twee implantaten

€ 198.44

J102*

Opvullen met staafdemontage op drie of vier implantaten

€ 226.79

J103*

Opvullen met staafdemontage op meer dan vier implantaten

€ 255.14

J104*

Eenvoudige reparatie klikgebit zonder staafdemontage en zonder afdruk

€ 19.95

J105*

Reparatie zonder staafdemontage

€ 62.37

J106*

Reparatie met staafdemontage op twee implantaten

€ 119.07

J107*

Reparatie met staafdemontage op drie of vier implantaten

€ 147.42

J108*

Reparatie met staafdemontage op meer dan vier implantaten

€ 175.76

J108*

Verwijderen én vervangen drukknop

€ 28.35
*

Wanneer er een sterretje achter de code staat, dient rekening te worden gehouden met aanvullende materiaal en/of techniekkosten.